PHương thức thanh toán chủ yếu là ship COD. Giao hàng trả tiền

Bên cạnh đó. ĐỒ gỗ Gia Bảo nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng 

Số tài khoản : 

Tên chủ tài khoản: 

Tên Ngân hàng :